OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Energetické úspory společnosti Etenim s.r.o. – Farma Doupov

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023492

Žadatel: Etenim s.r.o.

Termín realizace: 31.8.2020–31.5.2023

Způsobilé výdaje: 3 693 889,00 Kč

Výše dotace: 2 955 111,20 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení fotovoltaického systému a pořízení akumulátorů pro provoz a energetickou soběstačnost objeku Farmy Doupov

Závěr a výsledky: Díky investici do velkokapacitního bacteriového úložiště o kapacitě 108kWh a fotovoltaické střešní elektrárny 40 kWp, jsme optimalizovali náklady elektrické energie na provoz celého objektu. Podle našich současných poznatků se nám investice vrátí do 5 let, což je nesporná konkurenční výhoda při neustále se zvyšujících nákladech na energie

Současně jsme moc rádi, že jsme přispěli díky implementaci obnovitelných zdrojů a dotačním programům MPO ke snížení naší uhlíkové stopy ve světě.

Celé řešení plní přesně to, co jsme od začátku očekávali – zajistilo nám dostatečný elektrický výkon a každý den snižuje náklady na elektrickou energii.

Fotodokumentace